Disclaimer

© 2017-07 | Op alle pagina’s binnen deze website berust een copyright van Weegtechniek Holland bv. Teksten en afbeeldingen en codes, mogen niet worden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Ondank dat de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen we geen enkele garantie geven inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie. Wij kunnen geen garantie bieden over de veiligheid van de website en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die – direct of indirect –  het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website. Weegtechniek bv is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.